http://joomlarulit.com/

Кейси і практика сотень проектів ECM лежать в основі продуманих технологій впровадження та надання комплексу послуг. Бізнес-консалтинг є запорукою того, що ECM-система стає інструментом підвищення ефективності бізнесу. Багато підприємств, працюючи і розвиваючись на сучасному ринку, замислюються оптимізацією своєї діяльності і звертаються до послуг консалтингових фірм.

Практика бізнесу

У більшості випадків максимальний ефект від проведення управлінського консалтингу може бути досягнутий шляхом впровадження консалтингових рішень одночасно з інформаційною системою. Багато сучасних методик управління просто не можуть існувати без автоматизації. Крім того, якщо ефект від оптимізації бізнес-процесів буде тісно переплітатися з ефектом від автоматизації, то вони посилять дію один одного. Таким чином, досягається відчутний результат з точки зору практики бізнесу. Консалтинг є невід'ємною частиною комплексної роботи по впровадженню бізнес-рішень або ЕСМ - системи в цілому. На виході роботи аналітиків і фахівців, як з боку компанії Замовника, так і з боку нашої компанії з'являється реально діюча система, інтегрована в ІТ-інфраструктуру компанії, яка використовується співробітниками, а, отже, підвищує ефективність бізнесу.

Проектування бізнес-процесів

Основні етапи проекту з діагностики, оптимізації та моделювання оптимальних і ефективних бізнес-процесів компанії.

 • Аналіз

Аналіз (діагностика) бізнес-процесів, що існують в компанії або окремих підрозділах бізнесу (з поділом на основні та допоміжні процеси).

 • Виключення неефективних процесів

Визначення неефективних, неоптимальних або дубльованих процесів (пошук «вузьких місць» і «розривів», пошук зон відсутності контролю ( «безгоспні процеси»).

 • Рекомендації щодо оптимізації

Розробка рекомендації щодо оптимізації існуючих бізнес-процесів.

 • Моделювання

Проведення моделювання бізнес-процесів (підготовка «карт бізнес-процесів»). Проектування і моделювання бізнес-процесів з ліквідацією існуючих проблем.

 • Внутрішні регламенти

Підготовка внутрішніх регламентів і посадових інструкцій для персоналу з урахуванням новостворених «карт процесів».

 • Узгодження результатів

Представлення результатів проекту та порівняння з стратегічними цілями організації.

Стратегічні цілі

Моделювання бізнес-процесів дає можливість чітко закріпити «на папері» всю структуру діяльності компанії: встановити зони відповідальності фахівців, їх обов'язки, кінцевий результат роботи, а також критерії оцінки ефективності їх роботи. За допомогою моделювання бізнес-процесів можна правильно налаштувати процедуру взаємодії фахівців різних департаментів, чітко і прозоро визначити, хто і за що повинен відповідати на підприємстві. Правильно побудований бізнес-процес допомагає значно скоротити завантаження працівників фірми, забезпечити принцип взаємозамінності співробітників, що в свою чергу є запорукою стабільного функціонування і розвитку компанії.

Проміжні результати

 • Кожен співробітник знає свій бізнес-процес, продукт свого процесу і вміє його вимірювати.
 • Вимірювання результатів процесів виконується зі встановленою регулярністю самими виконавцями.
 • Виконавці зацікавлені в зростанні своїх статистик - і, як наслідок, самі удосконалюють свої процеси.
 • Завантаження виконавців збалансоване, кожен співробітник вміє складати свій план роботи.

Результати, що досягаються

 • Підвищення конкурентоспроможності Компанії.
 • Оптимальні шляхи реалізації основної стратегії Компанії з урахуванням зростаючої конкуренції і технологій, що розвиваються.
 • Підвищення керованості Компанії за рахунок досягнення прозорості бізнес-процесів і підвищення достовірності інформації про їх реалізацію.
 • Підвищення якості і швидкості виробництва ринкового або внутрішнього продукту з одночасним зниженням витрат.
 • Підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів.
 • Підвищення інвестиційної привабливості Компанії.
 • Зниження завантаження Вищих керівників по "поточним" питанням, зростання професіоналізму співробітників, підвищення якості взаємодії між співробітниками і підрозділами компанії.
 • Підвищення швидкості та надійності інформаційного обміну, зниження термінів і витрат на розробку і впровадження IT-систем.