http://joomlarulit.com/

Вибір і придбання системи електронного документообігу (класу ECM) - це тільки перший крок на шляху побудови електронного документообігу в організації. Перш ніж система запрацює і реально почне приносити ефект, має бути процес впровадження.

Підготовчі роботи

Найчастіше тільки використання системи електронного документообігу без зміни бізнес-процесів не дозволяє досягти бажаних результатів. Для отримання дійсно істотного ефекту необхідно провести ряд підготовчих робіт. Частиною повномасштабного впровадження є бізнес-консалтинг, що включає дослідження і аналіз, розробку моделі «як є», оптимізацію і розробку моделі «як буде», розробку проектних рішень, пропозицій щодо використання технічних і організаційних інновацій з урахуванням предметної області і особливостей бізнесу конкретного замовника.

Бізнес-консалтинг дозволяє досягти ефекту від впровадження більш високого рівня за рахунок взаємоузгодження цілей і завдань проекту зі стратегічними цілями, завданнями бізнесу замовника і їх показниками. А не тільки виходячи з необхідності отримати локальні поліпшення і зручності для користувачів. Консалтинг проводиться не у відриві, а доповнює процес впровадження інформаційної системи. Проектні рішення закріплюються технічно в системі і організаційно в розроблених регламентах, проходять перевірку на практиці, стають невід'ємною частиною поточної діяльності підприємств.

Технологія впровадження

На основі багатогорічного досвіду нашої компанії з впровадження систем електронного документообігу ECM класу розроблена і постійно розвивається власна технологія впровадження, що включає в себе:

 • Бібліотеку типових проектних рішень

Велика бібліотека напрацювань нашої компанії включає бізнес-рішення практично для всіх галузей та чисельні варіанти реалізації.

 • Статут проекту

Чітку організацію управління проектом відповідно до статуту проекту.

 • BPMN

Моделювання бізнес-процесів з використанням найсучаснішої нотації BPMN.

 • Навчання

Проведення навчання користувачів за готовими курсами з наступною сертифікацією фахівців

 • Обчислюваний ефект

Розрахунок ефективності за підсумками впровадження та позначення KPI.

 • Інші опції

Інші опції, сервіси і рішення

Варіанти впровадження

Технологія передбачає кілька варіантів організації впровадження: від самостійного виконання робіт замовником на підставі методичних рекомендацій до впровадження «під ключ» фахівцями нашої компанії. Завдяки даній технології впровадження процес переходу організації на електронний документообіг стає більш легким і послідовним.

Результати

У результаті замовник отримує повноцінно впроваджену систему електронного документообігу (СЕД), в якій:

 • Безпаперовий документообіг

Робота з документами та їх узгодження всередині організації ведеться тільки в електронному вигляді із застосуванням ЕЦП.

 • Автоматизація керівництва

Вище керівництво працює з документами в системі.

 • Прозоре виконання

Контроль виконавської дисципліни здійснюється на основі даних системи.

 • Максимальне покриття

В системі працюють всі структурні підрозділи, включаючи співробітників усіх рівнів.

 • Централізоване зберігання

Створено єдине сховище електронних документів і корпоративних знань, з яким працюють всі співробітники відповідно до своїх повноважень.